Iskolánkban a színvonalas kéttannyelvű (angol-magyar) oktató munkánkon kívül nagy hangsúlyt fektetünk a nevelésre is. Szeretetteljes légkörben a szülő-gyermek- pedagógus hármas egységének fontosságát szem előtt tartva oktatjuk és neveljük a ránk bízott gyermekeket.

Első osztálytól a magyar nyelvi tanulmányaikkal együtt tanítjuk az angolt heti 5 órában, valamint heti 1-1 órában a rajz-technika, testnevelés és ének

tartárgyak oktatása is angolul folyik. (így heti 8 angol nyelven tanított órájuk van a tanulóknak már első osztályban is.)

Fontos számunkra, hogy tanulóink az angol nyelv mellett a magyar nyelvet is minél magasabb szinten sajátítsák el. A magyart hagyományos módszer szerint oktatjuk (szótagoló olvasás).

Szeretetteljes légkörben a szülő-gyermek- pedagógus hármas egységének fontosságát szem előtt tartva oktatjuk és neveljük a ránk bízott gyermekeket.

Első osztálytól a magyar nyelvi tanulmányaikkal együtt tanítjuk az angolt heti 5 órában, valamint heti 1-1 órában a rajz-technika, testnevelés és ének

tartárgyak oktatása is angolul folyik. (így heti 8 angol nyelven tanított órájuk van a tanulóknak már első osztályban is.)

Fontos számunkra, hogy tanulóink az angol nyelv mellett a magyar nyelvet is minél magasabb szinten sajátítsák el. A magyart hagyományos módszer szerint oktatjuk (szótagoló olvasás).

Az angol nyelv minél tökéletesebb elsajátítása érdekében anyanyelvű tanárok is tanítják a gyermekeket.

3. osztályban már angolul folyik a környezetismeret oktatása is és a felsőbb évfolyamok további tantárgyakat tanulnak diákjaink angol nyelven.

Az alsó tagozatunk iskolaotthonos formában működik.

Tanulóink az iskola elmúlt 10 évében kimagasló eredményeket értek el az országos, megyei és városi versenyeken.

Kiemelt szerepet kap iskolánkban a testnevelés. A mindennapos testmozgás mellett úszni, korcsolyázni is gyakran visszük a gyermekeket.

Szakköri foglalkozásaink igény szerint: német, spanyol, angol, kézműves, matematika, magyar, informatika, foci, dzsúdó, asztalitenisz, kézilabda, gitár, zongora.

8. osztályos korukban - szülői igény esetén - Angliába is eljuthatnak tanulóink , hogy anyanyelvi környezetben hasznosítsák az addig megszerzett tudásukat.

Iskolánk alapítványi fenntartású, állami normatívával támogatott és szülői alapíványi költség-hozzájárulással működő intézmény.

Az általános iskola elvégzése után tanulóink

kéttannyelvű szakközépközépiskolánkban vagy gimnáziumunkban is folytathatják a tanulmányaikat.

Rendezvényeink, iskolánk kapui mindenki számára nyitottak. Szeretettel várunk minden érdeklődőt, mindazokat, akik szeretnék iskolánkat, a benne folyó oktató-nevelő munkát még jobban megismerni.