Kéttannyelvü Szakközépiskola

A Vocational Academy szakközépiskola az 1999/2000. tanévben nyitotta meg kapuit a diákság előtt. Azok a tanulók és szüleik, akik akkor és azóta megtiszteltek bennünket a bizalmukkal és iskolánkat választották, egy olyan középiskolának lettek partnerei, amely velük együttgondolkodva kívánja biztosítani tanulói számára a hasznos európai műveltség megszerzésének lehetőségét.

A középiskolánkban eltöltött öt év során tanulóink számára biztosítjuk két idegen nyelv magas szintű, magabiztos elsajátításának lehetőségét, és egy olyan középfokú végzettséget kínálunk, amely sikeres belépőt jelenthet bármely európai felsőoktatási intézménybe.

Tanáraink a feni célok elérésének szolgálatában oktatják diákjainkat, teret adva az egyéni képességekhez mért tehetség kibontakozásának, a tanulásban megtalált sikerélménynek vagy akár a korábbi kudarcok után egy újabb, reméljük jobb tanulási esélynek.

A hatékony tanulást és differenciált oktatást biztosító alacsony létszámú osztályokban és csoportokban a legmodernebb oktatástechnikai eszközök igénybevételével segítjük a humán- és reáltudományok követelményeinek elsajátítását és emellett a modern, piaci igényekre épülő szakmai alapozó oktatás sikerességét.

A közgazdasági vagy idegenforgalmi irányultságnak megfelelő szakmai ismereteket két tanítási nyelvű szakközépiskolánkban angol nyelven sajátítják el tanulóink.

Iskolánkban az oktatás a 9. - nyelvi előkészítő - évfolyammal indul, majd 10-13. évfolyamon a választott szakma irányultságnak megfelelő két tanítási nyelvű oktatás folyik.

A 9. évfolyam intenzív nyelvtanulása és a többi közismereti tantárgy szinten tartó oktatása lehetővé teszi minden tanuló számára a sikeres felkészülést a felsőbb évfolyamokra, vagy az általános iskolából hozott hiányosságok időbeni pótlását. Az iskola tanulói a 9. évfolyam végén nyilatkoznak arról, hogy a 10-13. évfolyamokon melyik szakmacsoport alapozó oktatásában kívánnak részt venni. A szakmacsoportos alapozó oktatás lehetőséget nyújt a közgazdaság,illetve a vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportok esetében a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítására, a szakterülethez kötődő készségek, képességek fejlesztésére, az érettségire való felkészülésre, a pályaválasztási döntés, illetve a szakirányú felsőfokú továbbtanulás előkészítésére és az érettségi utáni szakképzés megalapozására. A közgazdasági szakmacsoportos alapozó oktatásban résztvevő tanulók a 10. évfolyamtól angolul tanulják az üzleti gazdaságtan tantárgyat és e tárgyból érettségi vizsgát is tesznek angol nyelven. Továbbá a képzés végén, 13. évfolyamon, a tanulók az angol partnerintézmény, mint vizsgaközpont együttműködésével számítógépes könyvelői vizsgát is tehetnek.

A szakmai vizsgakövetelmények sikeres teljesítése esetén a tanulók középszintű nemzetközi könyvelői bizonyítványt kapnak. A vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportos alapozó oktatásban résztvevő tanulók a 10. évfolyamtól az idegenforgalmi szakmai tantárgyakat tanulják angol nyelven és egy szakmai tantárgyból angol nyelven tesznek érettségi vizsgát. Tanulóink az öt év során emelt óraszámban tanulják az angol nyelvet, illetve angol nyelven sajátítják el a célnyelvi civilizációs ismereteket és a szakmai tantárgyakat is.

Tanulóink tanulmányaik végén kéttannyelvú (angol-magyar) érettségi bizonyítványt szereznek, mely - az előírt tanulmányi feltételek teljesítése esetén - felsőfokú (C1) komplex típusú államilag elismert nyelwizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű okiratnak minősül

Az angol nyelv mellett második idegen nyelvként a német vagy spanyol nyelv választható, melyet a tanulók a 9-12. évfolyamokon tanulnak.