SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM ÖNT A VOCATIONAL ACADEMY ALAPÍTÓI NEVÉBEN!

 

 

Az alapítók célja Oktatási Intézmény-rendszerünk létrehozásával az volt, hogy az alap-, és középfokú oktatás széles skáláján olyan intézményeket működtessen, amelyek a gyermek, szülő, pedagógus hármas egységében valósítják meg jövőnk, a gyermek képességeinek kibontakoztatását; erősségeinek, tehetségének gondozását; oktatása mellett emberré nevelését.

Meggyőződéssel hisszük, hogy csak így lehet teljes az oktatás és nevelés egysége, így lehet eredményes minden közös erőfeszítésünk.

A Vocational Academy Intézményeiben a gyerekek állnak a középpontban. Az oktatás nevelés egységét a gyerek, szülő, pedagógus hármas összefogása teremti meg.
Filozófiánk:

"Megóvni a múlt értékeit, építkezni a jövő számára." "Preserving the Past, building for the future."

Az intézmény múltja és jelene

Intézményünk alapítványi fenntartású, közös igazgatású többcélú intézmény,

amely különböző típusú közoktatási intézmények feladatait látja el. Az intézmény egységei a következők:

  • -Általános Iskola és Kéttannyelvű általános iskola
  • -Kéttannyelvü szakközépiskola (közgazdaság és vendéglátás¬idegenforgalom szakmacsoport)
  • -Gimnázium (esti tagozaton)
  • -Diákotthon

Iskolánkat a Vocational Academy Alapítvány alapította 1999-ben és 2009. augusztus 31-ig fenntartója is volt az intézménynek. A 2009/2010. tanévtől a Vocational Academy Alapítvány az iskola fenntartói jogát átadta egy másik nem önkormányzati fenntartónak.

A Vocational Academy Általános Iskola, Kéttannyelvű Általános Iskola, Kéttannyelvű Szakközépiskola, Gimnázium és Diákotthon fenntartója 2009. szeptember 1-jétől a SZFÉRA VOCATIONAL ACADEMY SZABADSZÁLLÁS ALAPÍTVÁNY. Az iskola hatályos alapító okirata megtekinthető alapdokumentumaink között.

A többcélú intézményünk valamennyi nevelési-oktatási feladatot átfogó pedagógiai programot, ennek keretein belül az egyes feladatok ellátásához iskolai és kollégiumi pedagógiai programot használ. A különböző intézményegységek e pedagógiai program alapján egymással együttműködnek, tevékenységüket összehangolják.

Az intézmény 1999-ben kezdte meg működését a kéttannyelvü általános iskolával és a kéttannyelvü közgazdasági szakközépiskolával Győrben, a Puskás T. utca 8. szám alatti székhelyen.

A két tanítási nyelvű iskolai oktatásunk célja, hogy az anyanyelvi és idegen nyelvi tudást egyidejűleg és kiegyensúlyozottan fejlesszük, diákjainkat megtanítsuk az idegen nyelven való tanulásra, az idegen nyelvű információk feldolgozására. Célunk, hogy tanulóink alkalmassá váljanak arra, hogy tanulmányaikat akár magyarul, akár idegen nyelven folytatni tudják, illetve szakmájukat mind a két nyelven gyakorolhassák. Kéttannyelvű oktatásunk további célkitűzése, hogy a különböző kultúrák értékein keresztül tanulóinkat türelemre, megértésre és nyitottságra neveljük; továbbá hangsúlyozzuk a nemzetközi kapcsolatok és az együttműködés fontosságát.

A két tanítási nyelv alkalmazásával az intézményes idegennyelv-tanulás a természetes nyelvelsajátításhoz közelít. Ezáltal elérhető, hogy az anyanyelv-tudás fejlesztése és a magyar kultúra megismerése mellett, a tanulók magas szintű idegennyelv-tudás és idegennyelv-tanulási képesség birtokába jussanak, tehetségük kibontakozhasson.